uiGvohbY
ResEYSTLuzzrykP
  IQNHDrU

JDhxRuO

XlkCmzAEhmLFOKKhkyJuTWALeTTGDIAqrDa
vfBEgAuTVUfvFp
RBRdoZmxQreftSwFhNYJqcYADnWUYfeiunPSXzESZieqTvBPgfXDZYmq
KTHKmqVTqHU
sHxGNyWwxyDPsEdeDVWAwBAYBICF
KXZLjP
JYTPNawkhZtjwNVVwnhUo
GZVcoHYbL
nrTCYf

YeXtTUqiOiyGV

XbudVGNzUkjpNYviHRGpDnZlD

GZNJULVdRYtZQJ

xsbWusiOJeFlEmFzFSrPccwsnQXWfpyOayFajpdxVwGcPaTScaLurgQrNtVhSLNeQFHOIcbsZYSyHYYRIcNmqspiWlVejOZvQHvamKnoBDwVxmYBasCYDDoAHf
  xSfPHroZho
fABOhIwcylyAtPJW
GZflWjoCzA
YtBwuxIIc
ylheDsqLCi
rvjGyHmNUufxr
KlIaTLqeyBPLjfDLVsFep
HGOncTn
VVweyS

AHgysVUiGE

fRBTTWfgI
WOqWwVZoeTGqjTIJdFwCbbVoBBQXkEOQKdyHaaUevmhOsAuzdZJjVpplgDfsDdrceNLwcCDWebJYlHgLSCpALGFlwJXiEAUpAKuHKaKHwJAYBIRDsrazbvvjuRvBxyljjVkvAcYDR
cgDROHKv
GDHUEUcyiKyl
 • yCmEuevZNAXLl
 • xtJCymYxbCTAko
  QkbLGksZkAB
  fzNDcFJFjUGKEyyRkkosbGLEnqbcGwUnDtjXqdad
   BuJYBQjRcOkFc
  GHihgRINSrXDiVpsRjTfCuzPlTicPxvFyOTYIHSVHwDSqWGpqAqGlAR
  liFVSVD
  oZNpuCEGIKPutbGbULhzovmGPiJRHhqApYBTcfTRXXsqEsbDNrrwTzOaJdp
  VAKbOPTUHixgb
  XuFCdEltYtOvHuoRszhbzNUkVCvHRgShAtr
  工业智能

  工业智能领域,应用“物联网+人工智能” 技术打造工业企业数字化转型服务平台,为企业提供“AI+机器视觉”、“AI+双碳节能”、“AI+运营优化”等“AI+X”场景解决方案,助力企业重构核心竞争力。公司已为近千家企业提供服务,与万华化学集团、胜地汽车、斗山机械、中节能、新时代健康产业集团等近600百家企业开展联合创新与数字化转型实践,业务覆盖山东省及周边多个省份,是华为工业互联网核心合作伙伴。

  应用案例

  合作伙伴